Humboldt-Universität zu Berlin - Institut für Slawistik und Hungarologie - Ungarische Literatur und Kultur

Pragmatika – korpusznyelvészet – funkcionális nyelvészet

Szakmódszertani műhely németországi magyarnyelv-tanárok számára

 

A workshop keretében a magyartanítás néhány aktuális kérdése kerül terítékre. A rendezvény munkanyelve a magyar.

 

Helyszín: Humboldt-Universität zu Berlin, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57

Időpont: 2016. 11.20. 10-16 óra

Jelentkezés: hungarologie100@hu-berlin.de

 

Program:

10:00-11:00

Szili Katalin (ELTE, Budapest)
Problémák, kérdések az aspektus körül az elméleti szakirodalomban és az oktatás gyakorlatában

 • Az aspektus, az aspektussal kapcsolatos fogalmak az elmúlt évtizedek szakirodalmában
 • A magyar aspektusrendszer sajátosságai (némi összehasonlítással más nyelvekkel)
 • Az  aspektus a magyar mint idegen nyelv tanításának gyakorlatában
 • Az eddigi gyakorlat erényei, hátrányai
 • A további feladatok

 

11:00-11:15

 

Kávészünet
11:15-12:15

Hegedűs Rita (HU Berlin)
A szófajok ütközőpontjai. Funkcionális megoldások a nyelvtani rendszerek ellenmondásainak feloldására

 • névelőhasználat
 • határozottság-határozatlanság
 • igekötő
 • szórend

 

12:15-13:15

 

Ebédszünet
13:15-14:15

Szita Szilvia (Hága)
Korpuszok a nyelvoktatásban.
A korpuszok szerepe a természetes nyelvhasználat elsajátításában

 • A korpuszok használata a magyartanításban
 • Kompetenciafejlesztés korpuszok segítségével
 • Feladattípusok

 

14:15-14:30

 

Kávészünet
14:30-15:30

Görbe Tamás (HU Berlin)
Hang- és videófelvételek használata a magyarnyelv-tanításban

 • A hallásértés szisztematikus fejlesztésének lehetőségei
 • Hang- és videófelvételek készítésének és felhasználásának főbb szempontjai
 • Új utak: Magyar Hangtár
 • Feladattípusok

 

15:30-16:00 Vita

 

Pragmatik – Korpuslinguistik – Funktionale Linguistik

 

Berliner Fachdidaktikwerkstatt für LehrerInnen der ungarischen Sprache und Kultur

 

Im Workshop werden mit Hilfe von Fachexperten aktuelle Fragen des Ungarischunterrichts behandelt. Der Workshop findet in ungarischer Sprache statt.

 

Ort: Humboldt-Universität zu Berlin, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57

Zeit: 20.11.2016 10-16 Uhr

Registrierung: hungarologie100@hu-berlin.de

 

Programm:

 • Szili Katalin (ELTE, Budapest): Der Aspekt im Ungarischen. Fragen und Probleme in Fachliteratur und Unterrichtspraxis
 • Hegedűs Rita (HU Berlin): An den Schnittstellen zwischen den Wortarten. Funktionale Lösungen zur Behebung der Widersprüche grammatischer Systeme
 • Szita Szilvia (Den Haag): Korpus im Fremdsprachenunterricht
 • Görbe Tamás (HU Berlin): Audio- und Videoaufnahmen im Ungarischunterricht