Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Ungarische Literatur und Kultur

Frau Hajnalka Halász

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | mehr ...

Monographien

 

(Mit-)Herausgeberschaften

 • Tamás Görbe, Hajnalka Halász, Rita Hegedűs, Rita, Csongor Lőrincz (Hg.): Übersetzungsereignisse. Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien: Praesens, 2018.
 • Csongor Lőrincz, Tamás Görbe, Hajnalka Halász (Hg.): Berliner Beiträge für Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets Ungarische Literatur und Kultur der Humboldt-Universität zu Berlin. Bd. 20, Festschrift für Dr. Rita Hegedűs. Berlin, 2019.
 • Hajnalka Halász, Csongor Lőrincz (Hg.): Sprachmedialität. Verflechtungen von Sprach- und Medienbegriffen. Bielefeld: Transcript, 2019.
 • Tibor Bónus, Hajnalka Halász, Csongor Lőrincz, Robert Smid (Hg.): Hatástörténések. Kulcsár Szabó Ernő 70. születésnapjára. Budapest: Ráció, 2020. [Wirkungsereignisse. Beiträge zum 70. Geburtstag von Ernő Kulcsár Szabó] (In Erscheinung)

 

Aufsätze

 • Szöveg-test / (szó)beszéd. Az Édes Annáról [Text-Körper/(Hören)Sagen. Über Anna Édes von Dezső Kosztolányi]. Alföld 2006/2. 71-88.
 • Az önkifejezés retorikája. Halász Gábor esszéinek színterei [Theorie des Ausdrucks vom Selbst. Essays von Gábor Halász]. In: T. Bónus, Z. Kulcsár-Szabó, A. Simon (Hrsg.): Az olvasás rejtekútjai, Ráció, Budapest, 2007, 187-201.
 • Diszkurzusok referenciája a referencia diszkurzusaiban [Referentialität der Diskurse in den Diskursen der Referentialität] Irodalomtörténet 2007/4. 564-587.
 • Intencionalitás metanyelv önreflexió. Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás [Intentionalität Metasprache Selbstreflexion. Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk]. In: P. Fodor, P. Szirák (Hrsg.): Szótér. Alföld, 2008, 77-85.
 • Az ontológiai differencia elkülönböződő foglalata. Martin Heidegger: Identität und Differenz. In: Miklós Nyírő (Hg.): Heidegger & Derrida - filozófia mint de(kon)strukció [Heidegger & Derrida - Die Philosophie als De(kon)struktion]. Budapest: L’Harmattan, 2012, 130-149. [Die differierende Verfassung der ontologischen Differenz. Martin Heidegger: Identität und Differenz]
 • Gesetz zwischen Kode und Rauschen. Binäre Systeme vs. Chiasmen bei Saussure und Jakobson. In: Csongor Lőrincz (Hg.): Ereignis Literatur: Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten. Berlin: Transcript, 2011, 351-377. Auf Ungarisch: Nyelvtörvények zaj és kód között: Kiazmusok és bináris rendszerek Jakobson és Saussure modelljeiben. In: Mónika Dánél, Péter Fodor, Péter L. Varga (Hg.): Esemény - trauma - nyilvánosság. Budapest: Ráció, 2012, 333-360.
 • A kép, a gyanúsított és a koronatanú: A képszerűség horizontjai Husserlnél és Gadamernél.  Alföld 2012/9, 68-91. Auf Deutsch: Das Bild, der Verdächtige und der Kronzeuge. Horizonte der Bildhaftigkeit bei Gadamer und Husserl. In: Csongor Lőrincz (Hg.): Zwischen Pygmalion und Gorgo: Die Gegenwart des Bildes in der Sprache. Berlin: Kadmos, 2013, 125-156.
 • Medien zwischen Latenz und Symbol: Der Begriff des Mediums bei Niklas Luhmann. In: Zoltán Kulcsár-Szabó, Csongor Lőrincz (Hg.): Signaturen des Geschehens: Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. Bielefeld: Transcript, 2014, 215-256. Auf Ungarisch: A médiumok szimbolikussága és differencialitása: A médium fogalma Niklas Luhmann-nál. In: Tibor Bónus, Csongor Lőrincz, Péter Szirák (Hg.): A forradalom ígérete?: Történelmi és nyelvi események kereszteződései. Budapest: Ráció, 2014, 90-136.
 • Die unmögliche Existenz des Systems und die Singularität des Gesetzes. Béla Zalais Allgemeine Theorie der Systeme. In: Csongor Lőrincz (Hg.): Wissen – Vermittlung – Moderne. Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2016, 179-213.
 • Außerhalb des inneren Wortes. Die Erfindung der Sprache diesseits und jenseits des Menschen bei Herder. In: Hajnalka Halász, Csongor Lőrincz (Hg.): Sprachmedialität. Verflechtungen von Sprach- und Medienbegriffen. Bielefeld: Transcript, 2019. Auf Ungarisch: Az állatok költészete. Belső szó és természeti hangás között. In: Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lénárt Tamás (Hg.): Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái. Budapest: Ráció, 2017, 283-303.
 • Van-e lényegi megfelelés a megjelölések és az állatok között? (Az állatok neveinek igazságáról és hazugságáról nietzschei értelemben). Alföld 2018/1, 69-78. Auf Englisch: Is There an Essential Convergence Between Signification and Animals? On the Truth and Lying of Animal Names in a Nietzschean Sense. In: Zoltán Kulcsár-Szabó, Tamás Lénárt, Attila Simon, Roland Végső (Hg.): Life after Literature. Perspectives on Biopoetics in Literature and Theory. Berlin: Springer, 2020. (In Erscheinung)
 • Esti Kornél, das Problem der Sprachphilosophie. In: Tamás Görbe, Hajnalka Halász, Rita Hegedűs, Rita, Csongor Lőrincz (Hg.): Übersetzungsereignisse. Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien: Praesens, 2018.
 • Eszméletvesztések. Észrevételek az Esti Kornél tizenhatodik fejezetéhez. [Bewusstseinsverluste. Anmerkungen zum sechzehnten Kapitel des Esti Kornél] Alföld 2019/1, 73-85.
 • Die Ambivalenz der „Du“. Zur Bedeutung der „Geselligkeit“ in der humboldtschen Sprachtheorie. In: Csongor Lőrincz, Tamás Görbe, Hajnalka Halász (Hg.): Berliner Beiträge für Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets Ungarische Literatur und Kultur der Humboldt-Universität zu Berlin. Bd. 20, Festschrift für Dr. Rita Hegedűs. Berlin, 2019, 390-400.
 • „das mit dem Nichts drohende Unendliche“. Péter Esterházy: Esti. In: Csongor Lőrincz (Hg.): Vielstimmigkeit der Sprache in Péter Esterházys Erzählprosa. Berlin: De Gruyter, 2020. (In Erscheinung)
 • Igen idegen nyelv. Az Esti Kornél kilencedik fejezete a nyelv szeretetéről. [Recht fremde Sprache. Das neunte Kapitel des Kornél Esti über die Liebe zur Sprache]. In: Tibor Bónus, Hajnalka Halász, Csongor Lőrincz, Robert Smid (Hg.): Hatástörténések. Kulcsár Szabó Ernő 70. születésnapjára. Budapest: Ráció, 2020. (In Erscheinung)
 • Élvezet és erőszak a szenvedésben. A fájdalom keletkezéstörténete Nietzschénél. [Lust und Gewalt im Leiden. Die Genealogie des Schmerzes bei Nietzsche] In: Gergő Balogh, Viktor Pataki (Hg.): Bié hangja. Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációjáról. Eger: Líceum, 2020. [Bias Stimme. Über die literarischen und sprachtheoretischen Repräsentationen der Gewalt] (In Erscheinung)

 

Handbuchartikel

 • Jel–zaj–arány. [Signal-Rausch-Abstand]. In: Beatrix Kricsfalusi, Ernő Kulcsár Szabó, Gábor Tamás Molnár, Ábel Tamás (Hg.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 2018, 288-291. [Handbuch Medien- und Kulturwissenschaft]

 

Rezensionen

 • Átjárások, avagy olvasásmódok apró allegóriái. Átjárások. Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai [Übergänge oder Allegorien der Lesarten. Übergänge. Eine Auswahl von Beiträgen ungarischer Anglisten und Amerikanisten] Magyar Műhely 2006/2., 38-42.
 • A (nyelv)politika elméletei. Sári B. László: A hattyú és a görény. Változatok irodalomra és politikára [Theorien der (Sprach)politik. László Sári B.: Der Schwan und der Iltis. Variationen für Literatur und Politik] Alföld 2008/3., 105-112.
 • A tanúság példaszerűsége. Lőrincz Csongor: A költészet konstellációi [Beispielhaftigkeit der Zeugenschaft. Csongor Lőrincz: Konstellationen der Lyrik] Alföld 2008/11.
 • A heideggeri útvonalak szükségessége. Kulcsár-Szabó Zoltán: Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez. [Die Notwendigkeit der Heideggerschen Wege. Zoltán Kulcsár-Szabó: Synonymien. Annäherungen zu Heidegger] Alföld 2018/6, 115-121.